Pod lupou

Environmentální věda

Neboli: Věda o životním prostředí

Životní prostředí – prostředí lidí, ale i zvířat a rostlin, je jednoduše řečeno vše kolem nás. Elementy přírody, které jsou v neustálém pohybu, navzájem se ovlivňují, smíchávají se a opět oddělují. Tedy prvky ve vodě, vzduchu, pevné látce a živém organismu, a pak energie, která uvádí vše do pohybu.

Abyste se vyznali v pojmech různých vědeckých disciplín, stručně vám je představím. Environmentální věda totiž spojuje a zastřešuje mnoho dílčích disciplín, které se zajímají více do hloubky o určitou problematiku.

Hydrologové se soustředí hlavně na vodní obal země – na procesy, rozložení, měření a koloběh vody v přírodě. Tomu samému se věnují klimatologové a meteorologové ve vztahu k atmosféře, geologové a pedologové k té pevné částí, biogeografové k té živé. Jelikož se ale tyto vědní obory prolínají, pak je můžeme sloučit do názvu Fyzická geografie. Dále tu máme ekologii, která se občas chybně s environmentální vědou zaměňuje. Ekologie je ale pouze jeden z vědních podoborů, který se zabývá vztahy mezi živočichy, rostlinami a lidmi a vhodnými podmínkami pro jejich život. Ve výčtu nesmí chybět fyzika, chemie ani biologie, které snad nepotřebují objasnění.

Životní prostředí je ale ovlivněno nejen přírodou, ale i samotným člověkem. Tedy vlivem historie, evoluce, demografie, vývoje zemědělství a techniky, objevů, našich požadavků a znalostí, politiky, ekonomie. Svým každodenním jednáním a rozhodováním ovlivňujeme cykly přírody a rozložení prvků a energie na Zemi.

Environmentální věda se proto zabývá vztahy a změnami, které vznikají právě díky interakci lidské populace s přírodou. Pracuje se vším zmíněným výše, klade obecné i konkrétní otázky a získává informace, komplexní odpovědi, ale i další otázky vedoucí k objasnění tak složitého tématu jako je životní prostředí – jeho změna a udržitelnost, a hledá řešení.

Lidská populace žije v omezeném, konečném území zvaném planeta Země. Nikde se nic neztrácí. Pouze se stane neviditelné pro naše oči, jelikož Země pracuje v obrovském měřítku a my tak nemůžeme ihned pochopit důsledky, které na naše životní prostředí dopadají.

V dalších článcích vám proto budu na názorných příkladech ukazovat, proč je tak důležité si být vědom významu slova UDRŽITELNOST. Jak se tento pojem váže k životnímu prostředí, k čemu nám je ve všedním životě a jak činy lidí, které ani neznáme, mohou ovlivnit i ten náš život.  

Nejvíce viditelná témata, která se řeší v rámci environmentální vědy

ZMĚNA KLIMATU – ACIDIFIKACE OCEÁNU – OZONOVÁ DÍRA – CYKLUS UHLÍKU, DUSÍKU, FOSFORU – VYUŽÍVÁNÍ & ROZLOŽENÍ VODY NA ZEMI – ODLESŇOVÁNÍ – POKLES BIODIVERZITY – ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ, VODY I PŮDY – RECYKLACE ODPADU – ZEMĚDĚLSTVÍ A JEHO UDRŽITELNOST – a další a další. A o tom všem v dalších článcích

Jaký je můj postoj ke slovu Environmentální. Z vlastní zkušenosti vím, že hodně Čechů se ohradí, že slovo environmentální není české. Ano, není. Já ale termín environmentální (= týkající se životního prostředí) budu ve svých textech používat, jelikož vás chci vzdělat.  Pokud se lidé budou stále ohlížet na překládání všeho doslova do našeho rodného jazyka, tak moc otevření novým znalostem podle mě nejsou. Slovo „environmentální“ je dlouhé, hůře vyslovitelné, při psaní se často stane, že vypadne písmenko „n“ a pro někoho je nesrozumitelné, protože neumí anglicky. Ale není skvělé, když si budete číst článek, narazíte na toto slovo a budete vědět, o čem je? Proto si ho zkuste teď vyslovit nahlas. En-vi-ron-men-tál-ní. A ještě jednou. Jako když se učíte nové slovíčko při hodině cizího jazyka. Tak. A používejte ho.

Environmentální = týkající se životního prostředí

zdroj úvodního fota: pixabay.com/ WikiImages