Objevuj & Vzdělávej se

Eco Sapien.

Když jsem tento anglický web plný videí objevila poprvé, nemohla jsem od něj odtrhnout oči. Myšlenka webu je velmi podobná mým představám, jak by jednou mohly vypadat nějaké české weby nebo aspoň já bych byla něčeho takového součástí. Tedy srozumitelně předávat vědomosti a uvádět další zdroje pro další rozšiřování znalostí.

Mladí odborníci a milovníci živé přírody vytvořili YouTube kanál, který se zaměřuje na ochranu přírody, biologickou rozmanitost a ekologii.

Videa jsou rozdělena do 4 kategorií:

  1. Díky velmi názorným videím objevíte způsoby, jak se i vy můžete zapojit do vlastních projektů či jak pozorovat přírodu, abyste ji zároveň i více porozuměli.
  2. Druhá velká sekce patří hledání odpovědí na otázky, které asi napadají mnoho lidí. Jako příklad uvedu: Proč jsou důležité žížaly? nebo Měl bys nesnášet straky?
  3. Taky se snaží natáčet a popisovat “životopisy” jednotlivých druhů živočichů. V čem jsou prospěšní, čeho dosáhli, ale také co jim úplně neprospívá a jak to s nimi vypadá do budoucna.
  4. Discover nature – kategorie kdy v jednom videu je představeno více druhů rostlin, hub či živočichů. Jste seznámení třeba otázkami: Jak od sebe odlišit podobné jedince? Jak se správně starat o svou zahradu, aby rostla biodiverzita? Jak obecně docílit zlepšení biologické rozmanitosti?… a mnoho dalšího

Posláním je ukázat vám, proč je biologická rozmanitost důležitá a proč je nezbytná pro náš každodenní život.

Eco Sapien.

Jelikož se jedná pouze o videa – ne žádné složité čtení, podívejte se na ně! I když neovládáte bravurně angličtinu. To pochopíte! Jen tomu dejte šanci

zdroj úvodní fotky: pixbay.com/couleur