Co je...?

Co je Zero Waste?

Neprodukovat žádný odpad neznamená pouze nevyhazovat vše do jednoho koše. Ale jedná se o celý proces, který vede ke snižování odpadu. Tedy od omezení samotné výroby nerecyklovatelných materiálů, přes redukci během uvědomělého nakupování a dávání přednost věcem, které se dají používat opakovaně (tašky, kelímky…), po správné recyklování a kompostování. Cílem je dosáhnout nejvyššího a nejlepšího využití každého materiálu, aby nekončil na skládkách či ve spalovnách.